Gå till innehåll

 • Hantverkarens skyldighet att avråda från icke fackmässigt utförande (avrådandeplikt)

   Dela


  Skill_Logo.png.49e9eb72bdd9bd33f1711c35d9f70cb2.pngI samarbete med Skill Advokater följer här en text angående hantverkarens skyldighet att avråda från icke fackmässigt utförande (avrådandeplikt).

  Skill Advokater har lång erfarenhet av att framgångsrikt förhandla i, och driva, hantverkar- och byggnadstvister (där de representerar både köpare/beställare och utförare/byggbolag). De har ett brett nätverk av sakkunniga experter och besiktningsmän som kan hjälpa till med besiktning och bedömning av fel.

  Välkommen att kontakta Skill Advokater på:

  www.skilladvokater.se
  contact@skilladvokater.se
  073 080 14 62

   

  FRÅGA

  Jag har en byggfirma som har fått i uppdrag att renovera en lägenhet åt en privatperson, bl.a. gjort om badrum och installerat kök.

  Han ville att jag skulle göra olika speciallösningar som innebar att jag frångick gällande branschregler. Jag sa till honom flera gånger på plats att det inte var fackmannamässigt att göra som han bad om, men han krävde ändå att jag skulle utföra arbetet på det sätt han önskade och jag gick till slut med på det. Efter arbetet var klart, kallade han in en besiktningsman. Besiktningsmannen sa såklart att lösningarna inte var fackmannamässiga.

  Nu vill kunden inte betala med hänvisning till besiktningsmannens utlåtande och förnekar helt att jag ska ha avrått kunden från lösningarna. Tvärtom, kunden påstår till och med att lösningarna varit förslag från min sida! Vad ska jag göra? Det var ju kunden som ville ha det på detta sättet!

   

  SVAR FRÅN SKILL ADVOKATER

  Vilken tråkig situation du hamnat i.

  Konsumenttjänstlagen gäller när du utför arbeten åt en konsument d.v.s en privatperson. De rättsliga utgångspunkterna är följande:

  • Arbetet ska utföras fackmässigt, annars anses arbetet som felaktigt. Fackmässighet innebär att arbetet ska utföras på ett sådant sätt som vanligtvis kan förväntas av en normalt skicklig, kunnig och seriös fackman, bl.a. att hantverkaren ska följa gällande branschregler och monteringsanvisningar. Det spelar ingen roll om konsumenten instruerat hantverkaren att konsumenten vill ha arbetet utfört på ett sätt som strider mot fackmässighet – hantverkaren bär som huvudregel ändå ansvaret för sådana fel.

  • För att undgå felansvar måste hantverkaren avråda konsumenten från att utföra arbetet på det sätt som konsumenten önskar. Med andra ord; hantverkaren bär, när denne inte avrått från utförandet, ansvaret för felet. Det är hantverkaren som har bevisbördan för att avrådandeskyldigheten uppfyllts. Som hantverkare som arbetar mot konsumenter är det alltså mycket viktigt att alltid ha avrådan tydlig och skriftlig, gärna undertecknad eller skriftligen bekräftad av konsumenten.

  Utifrån din fråga, förstår jag det som att du avrått konsumenten muntligen; något konsumenten nu förnekar ska ha skett. Kan du inte bevisa att du uppfyllt din avrådandeplikt, är alltså risken hög att det anses föreligga fel i det utförda arbetet och att du inte får fullt betalt.

  Konsumenten har rätt att hålla inne betalning för den del av arbetet som är felaktig. Det kan vara svårt att uppskatta hur mycket ett fel är värt, men en utgångspunkt kan vara vad det kostar att avhjälpa detta på annat håll. Håller konsumenten inne betalning för de delar av arbetet som är felfria, är konsumenten i dröjsmål med betalning och begår därmed ett avtalsbrott.

  Konsumenten har rätt att kräva att felet avhjälps, men utifrån din fråga verkar det inte som konsumenten krävt detta utan han vill istället ha ett prisavdrag. Du har dock rätt att avhjälpa felet, givet att du erbjudit dig detta ”utan uppskov” efter att du fått reklamationen och avhjälpandet sker ”inom skälig tid” efter det att konsumenten givit dig tillfälle till detta. Nekar konsumenten dig din avhjälpanderätt, har han som huvudregel inte rätt att få prisavdrag på fakturan (eller begära ersättning) pga. felet.

  Jag hoppas att det gav svar på din fråga.

   

     

  Skill_Logo.png


  Henrik
     (0 recensioner)
   Dela


  Användar Respons

  Det finns inga recensioner att visa.


×
×
 • Skapa nytt...