Gå till innehåll
 • Byggmaterial

  • Rockwool

   Henrik

   ROCKWOOL har tillsammans med cirka 70 andra aktörer anslutit sig till Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande. Målet är att uppnå en klimatneutral byggbransch i Göteborg år 2030 och initiativet samlar aktörer från hela värdekedjan.”Vi har åtta år på oss att genomdriva stora klimatförbättringar inom byggsektorn i Göteborg. Det känns både meningsfullt och spännande att få vara med på den här resan”, kommenterar Jonas Zacharoff, VD på ROCKWOOL AB.
   Göteborgs Stads Kommunfullmäktige har antagit målet att Göteborg ska ha ett klimatavtryck som är nära noll år 2030, där ett klimatneutralt byggande är ett viktigt strategiskt område för att uppnå detta.
   Beslutet grundar sig i riksdagens beslut om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. På Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande samlas hela värdekedjan kring tio konkreta åtaganden som ska driva på arbetet mot målen. Åtgärderna handlar om allt från regelverk och material till nätverk och processer.

   ”Som globalt marknadsledande inom stenullsisolering har vi ett ansvar att vara med och driva förändring hos våra samarbetspartners och kunder. Vi vet av erfarenhet att lokala initiativ som det här ofta resulterar i konkreta testprojekt, som i sin tur kan inspirera till nya arbetssätt", kommenterar Jonas Zacharoff.

   ROCKWOOL är världens största stenullsproducent. År 2021 skiftade företaget till fossilfria bränslen vid tre av fyra nordiska fabriker och det har resulterat i att produkterna har halverat sitt klimatavtryck. Ett annat område som ROCKWOOL prioriterar högt är återvinning. ROCKWOOL stenull är fullt återvinningsbart och spill kan återvinnas via servicen Rockcycle.
   ”Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande är ett viktigt forum för att kunna berätta om de verktyg och förbättringar som redan existerar och på det sättet säkerställa att fler börjar använda dem”, avslutar Jonas Zacharoff.

   Läs mer om Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande här!
   Läs mer...

   14 • 0

  • Finja

   Henrik

   I höstas skedde ett stort genombrott på Finja Betong då företaget lanserade ett murblock med inbyggd kolsänka i form av biokol. Nu är det dags för nästa produkt, ett torrbruk, inom ramen för det omfattande hållbarhetsprojektet. Det nya mur- och putsbruket, Mur- & Putsbruk B ECO, har i likhet med blocket försetts med en permanent kolsänka som varar under hela produktens livslängd.
   Möjliggör ett hållbart byggande
   Bakom torrbruket som nu lanseras ligger ett av Finja Betongs storsäljande kombinationsbruk vid namn KC Mur- & Putsbruk B. Den nytillkomna produkten, vilken kan användas till såväl murning som putsning, har fått tillägget ECO och benämns således Mur- & Putsbruk B ECO.
   Att välja det nya bruket framför dess föregångare innebär en sänkning på minst 75 procent av GWP*, Global Warming Potential, vilket bidrar till en minskad växthuseffekt. Den markanta sänkningen beror på biokolets förmåga att lagra kolatomer som motverkar stigande koldioxidhalter i atmosfären.
   – Med våra nya ECO-varianter ökar möjligheten att påverka det egna klimatavtrycket och vi är oerhört stolta över att, förutom murblocket, nu kunna erbjuda ett mur- och putsbruk med livslång kolsänka i form av biokol. Vi jobbar givetvis för att produkterna ska komma till användning på så många byggen som möjligt och därmed hindra överflödig koldioxid från att nå atmosfären, säger Magnus Andersson, vice VD på Finja Betong.
   Klimatpositivt och underhållsfritt med murat och putsat
   Precis som Murblock Bas ECO ingår denna produkt med inbyggd kolsänka i företagets gröna ECO-linje, vars klimatpositiva byggprodukter klimatkompenseras via ett brasilianskt biogasprojekt certifierat av Gold Standard.
   Med det nya kombinationsbruket är Finja Betong ett steg närmare en fullständigt klimatpositiv byggnad och produkten bidrar till att göra den murade och putsade konstruktionen än mer attraktiv. Utöver alla dess fördelar som brandsäker, energismart och fuktsäker blir det pålitliga murverket nu hållbart ur ännu en aspekt.
   * Avser modul A1-A3 (ISO14025:2010) samt indikator GWP-total (EN 15804+A2). För livscykelanalyser daterade före 2022 används indikator GWP (EN 15804+A1).
   Läs mer på Finjas hemsida genom att klicka här.
    
   Läs mer...

   18 • 0

  • Isover

   Henrik

   Isover lanserar en ny webbplats som samlar alla våra produkter på samma plats. Därmed upphör webbplatsen isover-teknisk-isolering.se att gälla.
   Isover.se har fått en ny grafisk profil med modernare utseende som representerar Isovers marknadsuppdrag, värden och varumärkeslöften. Webbplatsen erbjuder möjlighet att jämföra såväl våra produkter som våra konstruktioner med varandra och har fått en uppdaterad sökfunktion för bättre sökträffhet. 
   På den nya webbplatsen syns Isovers nya logotyp. Den har behållit samma, igenkännbara, gula och svarta men har fått ett nytt mer modernt utseende. 
   Isover delar marknadsuppdrag och varumärkesplattform med sina systervarumärken Gyproc och Weber. En del av den nya varumärkesidentiteten handlar om att utveckla varumärkena så att de lätt kan kännas igen som en del av samma grupp och nya logotyper i liknande stil är en del i detta. 
   Klicka här för att komma till Isover.se
   Läs mer...

   21 • 0

  • Weber

   Henrik

   Serpovent G3 Fasadsystem ger en välfungerande och trygg lösning som kräver minimalt underhåll och håller i generationer. 
   En av de absolut viktigaste delarna i ditt hus är den yttre klimatskärmen som ska skydda huset under många år i vårt nordiska klimat och idag finns högt ställda krav på fasadsystem avseende både funktion och estetik. Webers Serpovent G3 fasadsystem ett förstklassigt val som kombinerar flera hundra års erfarenhet av tjockputs med dagens önskemål om luftspalt i fasaden. Weber har noga testat systemets funktioner så som att luftspalten verkligen har en tryckutjämnande effekt och systemet har utsatts för tuffa klimattester för att säkerställa att det klarar både stormar och svenskt vinterklimat.
   ”Det är inte längre svårt att välja ett högkvalitativt fasadsystem med minimalt underhåll, säger Christian Carlsvärd, Produktchef Fasad Weber. Även ur ett miljö- och klimatperspektiv är det ett bra val med robusta system. Om man slår ut klimatpåverkan över hela livscykeln blir klimatavtrycket ofta mycket lägre jämfört med andra fasader som kräver tätare underhåll. Med ett robust system överlämnas nästa fasadrenovering till nästa eller kanske till och med nästnästa generation och man kan tryggt luta sig tillbaka”. 
   Serpovent G3
   Serpovent G3 är ett fasadsystem från Weber som kombinerar den flera hundra år långa erfarenhet av tjockputs med dagens önskemål om luftspalt i fasaden. Tjockputs har funnits i Webers sortiment sedan slutet av 1800-talet och ger en robust fasad med långa underhållsintervall. På 1970-talet kombinerades detta med isolering både i nyproduktion och renovering och vårt system Serporoc kan vi säga håller i minst 60 år.
   Nu kombinerar vi detta med en ny inovativ isolerskiva från Isover där den styva mineralullen kompletteras med förmonterade läkt som ger systemet en tryckutjämnande luftspalt. I och med detta kan systemet monteras på samma sätt som Serporoc med alla dess fördelar.
   Användningsområde
   Serpovent G3 används som fasadlösning då luftspalt är ett krav. Kan användas utanpå vindskydd godkänt för ventilerade fasader. Weber rekommenderar alltid minst 50 mm utanför vindskyddet för att minimera risken för kondensskador i ytterväggen. I Serpovent G3 används Therm 371 Premium. Systemet är godkänt att användas upp till 15 meter.
   Läs mer på Webers hemsida genom att klicka här.
    
   Läs mer...

   21 • 0

  • Mataki

   Henrik

   Mataki investerar miljonbelopp i nya utbildningslokaler samt ett hållbarhetsprojekt för att testa förnyelsebart material i takpapp. Båda exemplen ingår i den svenska modellen; en strategisk satsning på fem prioriterade områden för att utveckla takbranschen.
   – Vi är ett kunskapsdrivet företag som vill vara med och utveckla takbranschen. Den svenska modellen är en strategisk satsning på våra fem viktigaste områden. Till exempel utbildning där vi investerar i nya utbildningslokaler och ett utökat utbildningsprogram. Ett annat prioriterat område är hållbarhet där vi deltar i ett Vinnova-projekt som koordineras av RISE med syfte att ersätta fossilbaserad bitumen i takpapp med förnyelsebart luktfritt lignin, säger Hans Månsson, marknadschef och teknisk chef hos Nordic Waterproofing (Mataki).
   Matakis prioriterade områden i den svenska modellen är:
   Systemlösningar
   Mataki tillhandahåller pedagogiska hjälpmedel för sina produkter och systemlösningar i form av projekteringsvägledningar, ritningsmaterial, digitala modeller (BIM) och rekommenderade konstruktioner.
   Hållbarhet
   Mataki arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och har lyckats sänka sitt CO2-avtryck med 2500 ton per år. Företaget erbjuder marknadens enda tätskiktssystem (Mataki Power) som installeras med eldriven utrustning istället för svetsning med gasol. Mataki var en av de första i takbranschen att ta fram miljövarudeklarationer för sina produkter och likaså att få bedömningen Rekommenderas av Byggvarubedömningen (Unotech FR). Fokus framåt är framförallt att öka användningen av återvunna material och förnyelsebara råvaror i företagets produkter.
   Svenskt regelverk
   Mataki bevakar och håller sig uppdaterade om svenska byggregler, standarder och branschstandarder. Några exempel är AMA Hus, Boverkets byggregler, Tätskiktsgarantiers riktlinjer, Grönatakhandboken samt SIS kommitté för takprodukter, taksäkerhet och tätskikt för byggnadsverk (TK193).
   Utbildning
   Utöver monteringsutbildningar för takentreprenörer och snickare erbjuder Mataki även en rad olika utbildningar för konstruktörer, arkitekter, fastighetsägare och återförsäljare. Nu görs en större satsning på nya utbildningslokaler, ett breddat utbildningsprogram samt ett digitalt utbildningsverktyg.
   Garantier
   Mataki erbjuder omfattande garantier för såväl enskilda produkter som systemlösningar. Garantierna är en trygghet för både takentreprenörer och fastighetsägare.
   – Vi hoppas att den här satsningen ska bidra till ökad kunskap, högre kvalitet, mer samverkan och bättre hållbarhet i den svenska takbranschen, avslutar Hans Månsson.
    

   Läs mer...

   22 • 0

 • Senaste från forumet

×
×
 • Skapa nytt...